×

Submikronowe cząstki krzemionki koloidalnej

SUBMIKRONOWE CZĄSTKI KRZEMIONKI KOLOIDALNEJ

Stan skupienia: biały proszek

Opis produktu: hydrofilowa krzemionka, sferyczne ziarna w rozmiarze 350-450 nm (TEM)

Właściwości: nieporowata, odporna do 1000°C, dobra stabilność mechaniczna, stabilna w rozpuszczalnikach organicznych, rozpuszczalna w silnych zasadach i w kwasie fluorowodorowym

Dostępne opakowania: 50, 100, 500, 1000 g

Zastosowanie: materiały dotyczące tak różnorodnych dziedzin jak kataliza, metalurgia, elektronika, szkło, ceramika, technologia papieru i celulozy, optyka, elastomery, żywność, opieka zdrowotna i chromatografia przemysłowa.