×

Nanorurki

WIELOŚCIENNE NANORURKI WĘGLOWE (MWCNTs)

Stan skupienia: proszek
Opis produktu: wielościenne nanorurki węglowe, średnia długość: 1,25 µm
Dostępne opakowania: 10, 20, 50, 100 g
Zastosowanie: dodatek do polimerów podnoszący ich przewodnictwo elektryczne, materiał wyjściowy do modyfikacji chemicznej, wypełniacz kompozytów
Produkty docelowe: wyroby polimerowe, kompozyty węglowe, polimery przewodzące.

WIELOŚCIENNE NANORURKI WĘGLOWE MODYFIKOWANE NANOCZĄSTKAMI SREBRA (MWCNTs/Ag)

Stan skupienia: proszek
Opis produktu: wielościenne nanorurki węglowe modyfikowane powierzchniowo nanocząstkami srebra o wielkości ziaren 5 – 100 nm, zawartość srebra 1-50% wagowych
Dostępne opakowania: 10, 20, 50, 100 g
Zastosowanie: elektronika, materiały o zwiększonym przewodnictwie, materiał wyjściowy do dalszej modyfikacji chemicznej, materiały aktywne biologicznie wobec patogenów, składnik biokompozytów
Produkty docelowe: wyroby polimerowe, dodatek do kompozytów polimerowych, pasywne układy biobójcze

WIELOŚCIENNE NANORURKI WĘGLOWE MODYFIKOWANE MIEDZIĄ (MWCNTs/Cu)

Stan skupienia: proszek
Opis produktu: wielościenne nanorurki węglowe modyfikowane powierzchniowo miedzią o wielkości ziaren 10 – 500 nm, zawartość miedzi 1-50% wagowych
Dostępne opakowania: 10, 20, 50, 100 g
Zastosowanie: elektronika, materiały o zwiększonym przewodnictwie, materiał wyjściowy do dalszej modyfikacji chemicznej, materiały aktywne biologicznie wobec patogenów, składnik biokompozytów
Produkty docelowe: wyroby polimerowe, dodatek do kompozytów polimerowych, pasywne układy biobójcze

WIELOŚCIENNE NANORURKI WĘGLOWE WODOROZPUSZCZALNE (sól amonowa nanorurek węglowych; MWCNTS-COONH4)

Stan skupienia: płatki koloru czarnego
Opis produktu: wielościenne nanorurki węglowe, wodo-rozpuszczalne
Dostępne opakowania: 10, 20, 50, 100 g
Zastosowanie: dodatek do polimerów wodo-rozpuszczalnych podnoszący ich przewodnictwo elektryczne, materiał wyjściowy do dalszej modyfikacji chemicznej, substrat do konstrukcji nanosensorów i detektorów, materiał do produkcji cienkich warstw węglowych
Produkty docelowe: wyroby polimerowe, dodatek do kompozytów polimerowych