×

Miedź na krzemionce hydrofilowej

MIEDŹ NA KRZEMIONCE HYDROFILOWEJ (Cu/SiO2)

  • preparat proszkowy na bazie miedzi o działaniu biobójczym wobec bakterii, grzybów oraz glonów,
  • można go stosować w postaci suchej lub w postaci zawiesiny,
  • powolne uwalnianie jonów, zapewnia inhibicję szlaków metabolicznych drobnoustrojów, efekt biobójczy, a ponadto przyczynia się do eliminacji źródeł nieprzyjemnych zapachów i wydłużenia czasu użytkowania zabezpieczanego materiału,
  • dodatek do środków czyszczących z obszaru chemii gospodarczej, kosmetyków, a także do środków ochrony roślin,
  • przeznaczony do bezpośredniej aplikacji na wyroby drewniane, drewnopochodne, celulozowe, gipsowe oraz ceramiczne celem zabezpieczenia ich przed rozwojem patogenów,
  • może być stosowany jako dodatek do preparatów chemicznych zabezpieczających posadzki, ściany, izolacje z wełny mineralnej/styropianu, drewno, beton lub wyroby z tworzyw sztucznych i ceramicznych, uzyskując tym samym synergię działania poszczególnych składników,
  • materiał przyjazny dla środowiska, nie powoduje degradacji zabezpieczanego materiału.