×

Nanotechnologia

Czym jest nanotechnologia?

Nanotechnologia to niewątpliwie jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin nauki.

Dziedzina interdyscyplinarna, łączącą w sobie siłę wielu nauk w tym fizyki, chemii, inżynierii materiałowej czy medycyny. Istotą nanotechnologii jest kontrolowane tworzenie i stosowanie struktur, materiałów i urządzeń o nanometrycznych wymiarach.

Termin „nano” wywodzi się od greckiego słowa oznaczającego karzeł, używany jest jako przedrostek dla wielu jednostek miar i oznacza jedną bilionową, czyli 10-9. Określenie nanomateriały odnosi się do powszechnie występujących związków chemicznych właśnie w skali nanometrycznej.

 

Z formalnego punktu widzenia, w myśl definicji Komisji Europejskiej, nanomateriały są substancjami chemicznymi lub materiałami o wielkości cząstek od 1 – 100 nm w co najmniej jednym wymiarze. Takie małe rozmiary warunkują właściwości odmienne od właściwości tych samych substancji w skali mikro i makro. Lepsze właściwości mechaniczne, optyczne, zwiększona aktywność chemiczna i  antybakteryjna, mniejsze obciążenie dla środowiska to tylko niektóre z cech nanomateriałów, stanowiące jednocześnie jedne z ich największych zalet.

Metod otrzymywania nanomateriałów jest całe mnóstwo. Ogólny podział dzieli je na metody wytwarzania:

  • „top-down” – w dużym skrócie, polegające na miniaturyzacji makroskopowego materiału na mniejsze części, tak aby finalny rozmiar zawierał się w przedziale 1-100 nm. Do metod tych możemy zaliczyć: techniki litograficzne, elektrochemiczne czy laserowe,
  • „bottom-up” – zakładające otrzymywanie nanomateriałów w wyniku procesów samoorganizacji, tzw. budowa od podstaw czyli atom po atomie. Wśród technik wykorzystywanych w tym podejściu możemy wyróżnić metody redukcji chemicznej, osadzanie z fazy gazowej czy osadzanie wspomagane plazmą.

Niewątpliwie prężny rozwój nanotechnologii jest napędzany przez ogromne zainteresowanie ze strony rynku. Nasza firma wychodząc naprzeciw potrzebom swoich klientów nieustannie poszukuje nowych rozwiązań w zakresie syntezy nanomateriałów i modyfikacji ich powierzchni. Cenimy sobie nowatorskie rozwiązania, a zadowolenie klienta jest dla nas sprawą pierwszorzędną.

POZNAJ Z NAMI ŚWIAT NANOTECHNOLOGII!