×

NANOCZĄSTKI SREBRA: Materiał przyszłości… Czy remedium dla teraźniejszości?

NANOCZĄSTKI SREBRA: Materiał przyszłości… Czy remedium dla teraźniejszości?

Zapraszamy do lektury artykułu autorstwa naszego Specjalisty ds. Badań i Rozwoju – Pawła Smolenia.
Artykuł poświęcony jest prężnemu rozkwitowi nanotechnologii i nanomateriałów w dzisiejszych czasach.

#ExecutiveMagazine #ExecutiveClub

Link do artykułu w Executive Magazine