×

Specjalista ds. Badań i Rozwoju – Analityk

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za:

 • Analizy fizyko-chemiczne nanocząstek metali i ich związków w postaci proszków, koloidów oraz kompozytów o osnowie organicznej i nieorganicznej metodami: SEM, EDS, DLS, UV-VIS,
 • Interpretację otrzymanych wyników oraz porównanie z danymi literaturowymi,
 • Tworzenie raportów w oparciu o otrzymane wyniki,
 • Rozwijanie metodyki badawczej wyżej wymienionymi technikami,
 • Kalibrację oraz walidację wyżej wymienionych urządzeń,
 • Nadzór nad stanem technicznym oraz przeglądami i serwisem aparatury pomiarowej.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne, preferowany kierunek: chemia, fizyka, materiałoznawstwo, mile widziana specjalizacja w obszarze analizy instrumentalnej,
 • Znajomość obsługi wysokorozdzielczego mikroskopu SEM+EDS:
 • Umiejętność podstawowej technicznej obsługi mikroskopu SEM,
 • Preparatyka próbek, analiza oraz interpretacja wyników w trybie pracy SE i BSE, STEM, EDS,
 • Preparatyka próbek, analiza oraz interpretacja wyników w trybie pracy pomiaru topografii oraz kontrastu fazowego,
 • Znajomość obsługi spektrometru DLS:
 • Preparatyka próbek koloidów nano- i mikrocząstek,
 • Pomiar potencjału zeta,
 • Interpretacja wyników pomiaru,
 • Znajomość obsługi spektrofotometru UV-VIS:
 • Preparatyka próbek, analiza oraz interpretacja wyników,
 • Umiejętność pracy w zespole projektowym,
 • Dobra organizacja pracy własnej.

Doświadczenie w dziedzinie nanotechnologii będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Konkurencyjne wynagrodzenie
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Niezbędne narzędzia pracy

CV z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych, w tym wizerunku, przez Smart Nanotechnologies S.A. w celu wzięcia udziału w bieżącym procesie rekrutacyjnym oraz w przyszłych procesach rekrutacyjnych.” prosimy o przesyłanie na adres mailowy kontakt@smartnanotech.com.pl lub na adres siedziby spółki: Smart Nanotechnologies S.A, ul. Karola Olszewskiego 25, 32-566 Alwernia z adnotacją „rekrutacja: B+R”

Smart Nanotechnologies S.A. zastrzega sobie prawo do kontaktów tylko z wybranymi kandydatami.

Administratorem danych osobowych jest Smart Nanotechnologies S.A. ul. Karola Olszewskiego 25, 32-566 Alwernia, adres e-mail: kontakt@smartnanotech.com.pl. Inspektor Ochrony Danych Osobowy w Spółce, adres email: rodo@alwernia.com.pl, nr telefonu: 12/ 25 89 302, adres do korespondencji: ul. Karola Olszewskiego 25, 32-566 Alwernia. Dane osobowe gromadzone
w związku z rekrutacją do pracy w Spółce przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako RODO). Dane osobowe kandydata do pracy przetwarzane są przez czas trwania procesu rekrutacyjnego. Kandydat do pracy posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu, o którym mowa powyżej. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.