×

Specjalista ds. Badań i Rozwoju

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za:

 • Opracowywanie nowych produktów i technologii,
 • Określanie harmonogramu oraz metodyki prowadzanych prac badawczo-rozwojowych i procesów technologicznych w wyznaczonych projektach,
 • Ocenianie możliwości technologicznych i ekonomicznych realizowanych i/lub planowanych projektów zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami,
 • Sporządzanie dokumentacji technologicznej, w tym: receptury, raporty, specyfikacje, karty wytworzenia produktu, karty techniczne produktu,
 • Definiowanie wypracowanych materiałów i produktów pod kątem technologii wytwarzania, sposobów zastosowania i kosztu wytworzenia.

 

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe chemiczne. Mile widziana specjalizacja w obszarze nanotechnologii,
 • Umiejętność prowadzenia projektów badawczych,
 • Doświadczenie w pracy w laboratorium chemicznym na samodzielnym stanowisku
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację, swobodne korzystanie z literatury specjalistycznej,
 • Umiejętność pracy w zespole projektowym,
 • Dobra organizacja pracy własnej.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Konkurencyjne wynagrodzenie
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Niezbędne narzędzia pracy

CV z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych, w tym wizerunku, przez Smart Nanotechnologies S.A. w celu wzięcia udziału w bieżącym procesie rekrutacyjnym oraz w przyszłych procesach rekrutacyjnych.” prosimy o przesyłanie na adres mailowy kontakt@smartnanotech.com.pl lub na adres siedziby spółki: Smart Nanotechnologies S.A, ul. Karola Olszewskiego 25, 32-566 Alwernia z adnotacją „rekrutacja: B+R”

Smart Nanotechnologies S.A. zastrzega sobie prawo do kontaktów tylko z wybranymi kandydatami.

Administratorem danych osobowych jest Smart Nanotechnologies S.A. ul. Karola Olszewskiego 25, 32-566 Alwernia, adres e-mail: kontakt@smartnanotech.com.pl. Inspektor Ochrony Danych Osobowy w Spółce, adres email: rodo@alwernia.com.pl, nr telefonu: 12/ 25 89 302, adres do korespondencji: ul. Karola Olszewskiego 25, 32-566 Alwernia. Dane osobowe gromadzone
w związku z rekrutacją do pracy w Spółce przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako RODO). Dane osobowe kandydata do pracy przetwarzane są przez czas trwania procesu rekrutacyjnego. Kandydat do pracy posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu, o którym mowa powyżej. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.