×

Inter Nano Poland 2019

Inter Nano Poland 2019

IV Międzynarodowa Konferencja Nanotechnologiczna – Katowice 16-17. 10

Konferencja InterNanoPoland jest międzynarodowym forum dla naukowców, przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz studentów pracujących w obszarach związanych z nanomateriałami oraz nanotechnologią. W tym roku wydarzenie odbyło się już po raz czwarty.

Tematyka konferencji obejmowała poniższe zagadnienia:

🔘Europejskie Klastry Nanotechnologiczne
🔘Nanomateriały w Optoelektronice i Fotonice
🔘Druk 3D i nanotechnologie
🔘Nanomateriały w środowisku – wyzwania i zagrożenia
🔘Nanomateriały w energetyce
🔘Nanotechnologia – kosmetologia i medycyna
🔘Sesja plakatowa: Badania i technologie dla rozwoju przemysłu nanotechnologicznego

Głównymi organizatorami wydarzenia byli Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET oraz Śląski Klaster Nano

http://https://internanopoland.com/